Национална програма за енергийна ефективност 

Фирмата се ангажира със следните гаранционни срокове:
 

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;

2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години,

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години;

Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа, съгласно чл.20, ал.3 Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

1/1

© 2023 by RAFTER'S. Proudly created by VV

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now